Carl Malmsten – en av våra mest kända och älskade möbelformgivare.

Carl MalmstenHan kallas nestor och är utan tvekan en av vårt lands allra största möbelformgivare. Carl Malmsten hade en rik begåvning och var lika mycket filosof, pedagog och levnadskonstnär som möbelformgivare. Han utgick alltid från människan i sin formgivning. Hans möbler var mjukt rundade och vänligt färgsatta. – I naturen finns inga skarpa kanter, menade Carl Malmsten. För honom var möbler mer än något att sitta på eller äta vid. Känslan var viktig!

Han föddes 1888 och dog 1972 men hans möbler nytillverkas fortfarande. Han är en av förgrundsgestalterna inom svensk möbelformgivning men han är även känd som pedagog, filosof och levnadskonstnär. Hela hans gärning präglas av en naturnära filosofi med rötterna djupt förankrade i svensk natur och kultur. Det är värden som känns alltmer angelägna för oss jäktade nutidsmänniskor.

Carl Malmsten uppfostrades i en mycket högborgerlig miljö. Hans far och farfar var båda framstående läkare (farfar var professor och livmedicus åt Oskar I) Hans morfar, som var invandrad fransman, grundade Grand Hotel i Stockholm.

Skolgången var en pina för Carl Malmsten, som vantrivdes. Han var praktiskt lagd och ville hellre arbeta med händerna. Det berättas att då Carl skulle ta sin studentexamen – som kallades mogenhetsexamen på den tiden – var han så skoltrött så han gick till sin rektor och bad att få sluta. Rektorn blev upprörd och kontaktade Carls far, som lät två väktare hämta sonen och stängde in honom i en cell på Katarina dårhus där han fick genomföra sitt examensprov. Han fick sin studentmössa – men han tog aldrig på sig den!

Under sin värnpliktstid fick Carl luftrörsbesvär och pappan skickade honom på rekreationsresa söderut, bl.a. till Egypten. Det var då han upptäckte att han kunde teckna och måla och det gick upp för honom varför vi nordbor ägnar så mycket möda åt hus och hem i jämförelse med folken söderut. Det är de långa och mörka kvällarna under höst och vinter som gör att vi vill ha det ombonat och trevligt inomhus.

Hemkommen igen, villrådig och rastlös, passerade Carl vid ett tillfälle en snickarverkstad. Driven av en impuls gick han in och frågade om han kunde få börja arbeta. Där stannade han ett par år och kallade sig därefter: En från överklassen urspårad snickarlärling.

Carl fick sina första bestående intryck av svensk bondekultur bland Skansens timmerknutar och Nordiska Muséets bondemöbler och detta lockade honom att ställa sig vid snickarbänken som lärling. Han kunde dock inte förlika sig med de fula produkter han tvingades tillverka. Han lämnade därför sin snickarmäster och gav sig iväg med tumstock, skissblock och cykel på sin ensamma utbildning bland Sveriges bondgårdar, herrgårdar och kyrkor.

Sitt genombrott fick han som 28-åring då han vann både första och andra pris i en pristävling om några inredningar till Stockholms stadshus. Själv har han sagt att det var de första möbler han över huvud taget ritade.

Carl Malmsten fick professors titel av kungen 1936. Under årens lopp framträdde han på ett flertal utställningar. 1956 visade han för första gången möbler som han ritat för serieproduktion och som skulle säljas genom möbelhandeln för att bli tillgängliga för en större kundkrets. Samtidigt hade han etablerat kontakt med ett antal möbeltillverkare, de s.k. nyckelverkstäderna. Det var viktigt att möblerna tillverkades så att han från sina utgångspunkter kunde acceptera dem. På alla hans ritningar står skrivet ”Alla kanter brytas grundligt” Han menade att alla kanter skulle rundas så att de blev vänligare att ta i och att se på.

Carl Malmsten fick professors titel av kungen 1936. Under årens lopp framträdde han på ett flertal utställningar. 1956 visade han för första gången möbler som han ritat för serieproduktion och som skulle säljas genom möbelhandeln för att bli tillgängliga för en större kundkrets. Samtidigt hade han etablerat kontakt med ett antal möbeltillverkare, de s.k. nyckelverkstäderna. Det var viktigt att möblerna tillverkades så att han från sina utgångspunkter kunde acceptera dem. På alla hans ritningar står skrivet ”Alla kanter brytas grundligt” Han menade att alla kanter skulle rundas så att de blev vänligare att ta i och att se på.

Carl Malmsten hade ett syfte med sin möbelkonst och han var lika skicklig med pennan som med hyvel och ritstift. Han var både läromästare och formgivare och därför alltid angelägen om att lära ut. Som en följd av detta ville han gärna se sin filosofi realiserad i form av något skolprojekt. Därigenom skulle hans livsåskådning kunna fortleva och vidareutvecklas genom generationer. Han ville att alla som arbetar inom produktionen måste ha insikt i vad som är äkta i form och material. De bestående resultaten av hans önskan ser vi idag i utbildningar på Capellagården på Öland och Carl Malmsten Furniture Studies i Stockholm (som drivs av Linköpings universitet).

Carl Malmstens egen tid är förbi, men hans möbler lever vidare och har blivit en viktig del av vårt svenska kulturarv. Vad Carl Larsson och Anders Zorn betytt för den svenska bildkonsten – det har Carl Malmsten betytt för den svenska möbelkonsten. Det är idag Stiftelsen Siv och Carl Malmstens Minne som äger alla rättigheter och ritningar och övervakar de företag som licensierats att få tillverka Carl Malmstens modeller.

Vi på City Möbler är stolta över att få medverka till att föra hans kulturarv vidare när vi nu licentierats till att vara tillverkare av möbler ritade av Carl Malmsten. Möblera med fantasi, glädje och skaparlust! Det förtjänar Du och det förtjänar möblerna. Nu och i alla tider! O.H Sjögrens i Tranås tillverkar Carl Malmstens stoppmöbler.